Little Angel’s School को याद हरु…..(Part-1)

September 23, 2008

       

   (This page is best viewed in Internet Explorer Browser)

अरु को लेखहरु पढ्ने मलाई पहिले देखी नै ठुलो सोख थियो। शायद तेसैले राम्रो लेख्न नजाने पनि मलाई लेख्न मन लगेको होला।  लेख्न त मलाई धेरै कुरा हरु मा मन थियो, तर समय को अभाव ले गर्द मैले सोचेको जस्तो लेख्न पाएको छैन। यो ब्लग सुरु गर्नु भन्दा अगाडि मैले दिन को एउटा लेख लेख्छु भनेर प्लान गरेको थिये तर याथर्त मा हप्ता को एउटा ब्लग पनि लेख्न सकेको छैन। अमेरिकामा समय लाई आफ्नो कन्ट्रोल मा राख्न पनि धेरै गा Read the rest of this entry »

Advertisements